Truly Travelmart

3D2N Redang Bay Resort – Redang Island

3D2N Redang Bay Resort – Redang Island

Remark: *如有变更,尤其是学校公共假期,恕不另行通知* 儿童岁数 4-11 岁将收取成人费用的 50% 幼儿岁数 0-3 岁 将收取费用 RM85 (不提供床) 单人入住将收取额外费用 50%(双人床) 条款及细则:-
All Categories
0 tour
0 tour
en_USEnglish